Opening Some Things Hidden picture

Opening Some Things Hidden

Framer Framed is pleased to announce the opening of our next exhibition, in collaboration with Castrum Peregrini: Some Things Hidden! OPENING: 18 January, 17:00 In presence of the curators and several participating artists Some Things Hidden is a group exhibition about hiding and the hidden, and about the politics of (in)visibility, curated by Nina Folkersma and artist Charlott Markus. The exhibition – previously on show in a more performative, smaller version at Castrum Peregrini (18 – 26 Nov 2017) – consists of a carefully selected combination of existing and new works by upcoming and internationally renowned artists of different generations. PARTICIPATING ARTISTS Hélène Amouzou Alexis Blake (US, 1981), Sara Blokland (NL, 1969), Zhana Ivanova (BG, 1977), Lynn Hershman Leeson (US, 1941), Bertien van Manen (NL, 1942), Charlott Markus (SE, 1974), Shana Moulton (US, 1976), Femmy Otten (NL, 1981), Marijn Ottenhof (NL, 1985), Cauleen Smith (US, 1957) and Batia Suter (CH, 1967). -- The exhibition's point of departure is artist Charlott Markus’ family history relating to her great aunt, a Jewish woman who managed to 'hide' during World War II in Berlin, while still partaking in public life – in a manner of speaking hiding in plain sight. At Castrum Peregrini, a former safehouse during the war, which is now a cultural institution, the exhibition was mainly centred on hiding as a way of staying alive. What does ‘hiding’ mean today? What threats do we have to hide from and what things do we hide from ourselves? At Framer Framed, the focus is on the politics of (in)visibility. A status of (in)visibility is not neutral – so who decides what is and is not made visible in society? Which people, images, and habits are given visibility and in the process are considered ‘normal’? Who or what gets less prominence and as a consequence remains ‘hidden’? And which parts of our histories are/are not emphasized in our grander, national narratives? The exhibition also addresses the importance of personal stories and strategies to combat this structural invisibility. Who are these ‘invisibles’ and are they truly invisible if defined as such? When can (in)visibility be considered a choice or a form of resistance? ------------------------------------- Some Things Hidden is een tentoonstelling over verbergen en het verborgene; over de politiek van (on)zichtbaarheid, samengesteld door curator Nina Folkersma en kunstenaar Charlott Markus. De groepstentoonstelling, die in een andere vorm al te zien was bij Castrum Peregrini (18 t/m 26 nov 2017), bestaat uit een zorgvuldig gekozen combinatie van bestaande en nieuwe werken van opkomende en internationaal gerenommeerde kunstenaars van verschillende generaties. Vertrekpunt van de tentoonstelling is het levensverhaal van de oudtante van kunstenaar Charlott Markus, een Joodse vrouw die zich wist te ‘verbergen’ in het Berlijn van de Tweede Wereldoorlog, zonder zich te onttrekken aan het openbare leven. Bij Castrum Peregrini, een voormalig onderduikadres op de Herengracht in Amsterdam, richtte de tentoonstelling zich voornamelijk op verbergen als manier van overleven. Wat betekent ‘verbergen’ vandaag de dag? Voor welke bedreigingen moeten we ons verschuilen en welke dingen verbergen we voor onszelf? Bij Framer Framed ligt de nadruk op de politiek van (on)zichtbaarheid. Een (on)zichtbare status is niet neutraal – wie bepaalt wat wel of niet zichtbaar wordt gemaakt in de samenleving? Welke mensen, beelden en gewoonten krijgen zichtbaarheid en worden daarmee als ‘normaal’ ervaren? Wat of wie krijgen juist minder aandacht en blijven daardoor ‘verborgen’? En welke delen van onze geschiedenissen worden wel en niet benadrukt? Ook wordt ingegaan op het belang van persoonlijke verhalen en strategieën om deze structurele onzichtbaarheid tegen te gaan. Wie zijn deze ‘onzichtbaren’ en zijn zij werkelijk onzichtbaar als zij als zodanig gedefinieerd worden? Wanneer kan (on)zichtbaarheid een keuze vormen of een vorm van verzet? -- LEES MEER: http://bit.ly/2z9XYDa READ MORE: http://bit.ly/2BsLqNf

Framer Framed

18 January 2018 Thursday

SHARE WITH